Handelsbetingelser

Generelt om os

Elektriskespil.dk ved TECKNO TRADING.DK ApS
Cvr. 36479337
Juliesmindevej 21
DK-4180 Sorø
Mobil: +45 40 40 72 25
info@elektriskespil.dk

Generelle bestemmelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af vare på elektriskespil.dk. Der gælder særlige regler for erhvervskøb. Bestemmelserne findes i punkt 11 til punkt 23.

Levering og fragt

Vi tilbyder 1-2 dages levering og fri fragt ved køb over 2000 kr. Ved køb under 2000 kr. koster standardforsendelsen 90 kr.

Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Betaling

Hvor ikke andet er aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Alle priser er inkl. moms, ekskl. afgifter. Valuta er DKK.
Betaling på elektriskespil.dk kan ske med følgende betalingsmidler:
Dankort, VISA/Dankkort. Der tages ikke kortgebyr og pengene for varen trækkes først, når varen afsendes fra lageret.
Prismatch – Hos elektriskespil.dk sørger vi for at være billigst. Finder du et af vores produkter billigere på købstidspunktet retter vi prisen så vi sikrer, at du ikke betaler for meget. Vores Prismatch gælder på træk og
løftespil

Fortrydelsesret i forbrugerkøb

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@elektriskespil.dk tlf 40407225 eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Alle 12/24 volt trækspil, Alle 220/380 volt spil. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr. Fra 80.00 kr.
Elektriskespil.dk bruger VNL Tlf. 53505050 som fragtfører for gods over 10 kg

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten: Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Teckno-Trading . dk ApS
Juliesmindevej 21 E
4180 Sorø

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Efter forudgående aftale på 40407225

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamation i forbrugerkøb

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Teckno Trading . dk ApS
Juliesmindevej 21 E
4180 Sorø

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Produktansvar

Elektriskespil.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse begået af Elektriskespil.dk. Bortset fra grov uagtsomhed er Elektriskespil.dk ikke ansvarlig for skade på personer, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Elektriskespil.dk ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår. Elektriskespil.dk er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Elektriskespil.dk skadesløs i samme omfang, som Elektriskespil.dk ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos TECKNO TRADING.DK ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige på Elektriskespil.dk er Direktør Flemming Laubjerg

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for elektriskespil.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på elektriskespil.dk er indehaver Flemming Laubjerg.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til elektriskespil.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos elektriskespil.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til elektriskespil.dk via e-mail info@elektriskespil.dk.
Som registreret hos TECKNO TRADING.DK ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@elektriskespil.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@elektriskespil.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt..

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Kan downloades her:

Særligt for erhvervskøb

Tilbud

Alle tilbud er frit blivende med forbehold for mellemsalg og/hvis andet ikke er angivet – gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen.

Leveringstider

De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Elektriskespil.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne. En overskridelse berettiger ikke køber til at annullere ordrer, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. Medmindre andet er aftalt, anses forsinkelser på 28 dage eller derunder ikke som væsentlige.
Elektriskespil.dk forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

Forbehold for levering

Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner. Transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Elektriskespil.dk fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.
Elektriskespil.dk forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede eller specielt skaffede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængde.

Risikoovergang

Med mindre andet er aftalt, sker levering ab Elektriskespil.dk lager Danmark/Sverige, således at køber herefter bærer risiko for det solgte, ved overdragelsen af varen.

Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr

Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Forsendelser sker for købers risiko, ved overgivelse af varen til en fragtfører.

Lovregler og værneting

Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved Elektriskespil.dk hjemting som værneting.

Ejendomsforhold

Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

Betaling, renter og rykkergebyr

Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres renter pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl.  moms, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

Annullering, udskydelse og returnering

Annullering og udskydelse af levering af ordre kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Elektriskespil.dk´s omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

Emballage

Paller og emballage faktureres køber. Fakturerede paller og rammer tages retur og krediteres, såfremt de er samme stand som ved leveringen. Returneringen skal ske senest 14 dage fra modtagelsen og for købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt.

Brochurer, salgsmateriale m.v.

De i Elektriskespil.dk brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Elektriskespil.dk, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber.
Ingen af de af Elektriskespil.dk udleverede salgsspecifikationer, det være sig brochurer, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden Elektriskespil.dk samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand

Fortrydelsesret erhvervskøb

Der er 8 dg dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Er varen taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten.
Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Skal køber selv afholde udgifter for returnering til den af Elektriskespil.dk anviste adresse i Danmark. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 8 dg efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 10 dg dage efter returnere forsendelsen. Er varen fremstillet specielt til en køber, er der ingen fortrydelsesret.

Mangler og reklamationer.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter fra Elektriskespil.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter (Max 2 uger), at fejlen er opdaget. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Elektriskespil.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 3 mdr. efter du har fået varen leveret.
Hvis kunden eller andre foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden eller andre kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent godkendt af Elektriskespil.dk, påtager Elektriskespil.dk sig intet ansvar for produktet.

Handelsbetingelserne er senest opdateret 20.07.2020